DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

čarujeme s ukulele

Údaje potrebné na poukázanie % z daní našej organizácii

Obchodné meno/ názov: Tóny radosti

IČO: 55102859

Adresa / sídlo: Pod Rovnicami 710/9 84104 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Pozor: IČO sa zarovnáva zprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.

čarujeme s ukulele

Prečo poukázať 2% z daní nejakej organizácii?

Poukázať 2% (resp. 1-3%) z vašich daní niektorej z organizácií neznamená pre vás platbu či príspevok navyše. Ak si túto možnosť neuplatníte, podiel z vašich daní pripadne do štátneho rozpočtu. Touto sumou však môžete podporiť niektorú z neziskových organizácií, ktorá svojím poslaním podporuje hodnoty, ktoré sú vám blízke.

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek organizáciu, ďakujeme Vám, pretože vieme, že táto forma podpory je pre fungovanie neziskových organizácií veľmi dôležitá.

Prečo podporiť práve nás?

⭐️ nerozlišujeme deti na nadané a nenadané, ale rozvíjame záujem o hudbu u všetkých detí. Vďaka tomu máme veľmi široký záber.
⭐️ prirodzenou a motivujúcou formou vedieme deti k hraniu na hudobné nástroje a k spevu.
⭐️ pomocou hudobných a muzitkoterapeutických aktivít dosahujeme aj nehudobných cieľov – podporujeme správny fyziologický aj psychologický vývoj dieťaťa.
⭐️ prepájame medzi sebou generácie skrz hudbu.
⭐️ rozvíjame u detí aktívne a nekonzumné vnímanie hudby.

Postup pre zamestnancov

Tu nájdete postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za minulý rok.

 1. Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2%.
 2. Keď vám zamestnávateľ pripraví ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, vyplňte predvyplnené a editovateľné Vyhlásenie o poukázaní dane. Oba dokumenty nájdete tu.
 3. Z Potvrdenia zistite dátum zaplatenia dane a následne si vypočítajte 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, ale ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 4. Ak ste dobrovoľníkom, môžete našej organizácii poukázať až 3%. Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre nás, radi Vám vystavíme Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Kontaktujte nás prosím na info@zdenekhladik.cz. Dobrovoľnícku činnosť môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej činnosti môžete poukázať občianskemu združeniu Tóny radosti.
 5. Obe tlačivá – Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane – doručte najneskôr do 30.4. na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
 6. Váš zamestnávateľ môže vyplniť uvedené dokumenty aj prostredníctvom elektronických formulárov.

Veľmi nám pomôže, ak nám o sebe dáte vedieť tak, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku ⌧ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určeného prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

V prípade otázok nás kontaktujte na info@zdenekhladik.cz.

Postup pre fyzické osoby

Tu nájdete postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti, vyplňte
 1. Ak máte príjmy podľa §5-8 zákona č. 595/2003 Z.Z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vyplňte
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.
 2. Ak ste dobrovoľníkom, môžete našej organizácii poukázať až 3%. Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre nás, radi Vám vystavíme Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Kontaktujte nás, prosím na info@zdenekhladik.cz. Dobrovoľnícku činnosť môžete vykonávať aj pre inú organizáciu, pričom 3% spolu s potvrdením o vykonanej dobrovoľníckej činnosti môžete poukázať občianskemu združeniu Tóny radosti.

Veľmi nám pomôže, ak nám o sebe dáte vedieť tak, že zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní v riadku ⌧ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určeného prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Postup pre právnické osoby

Tu nájdete postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby.

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov.
 2. Ak ste ako právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0 % z dane.
 3. Ak ste ako právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2 % z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 4. Úžasná možnosť, ako zvýšiť Vašu podporu! Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V časti VI. uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. V elektornickom daňovom priznaní alebo v .pdf verzii v prvom riadku  VI. časti máte možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov:  ⌧ súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určeného prijímateľovi podielu zaplatenej dane. Veľmi nám pomôže, ak nám takýmto spôsobom o sebe dáte vedieť. Ďakujeme!
 7. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.