Aktivity a služby

Kouzlo hudby a muzikoterapických aktivit pro děti!

🎶 Hudební nástroje určené pro muzikoterapii pohladí na duši i inspirují svým zvukem. Co se teprve stane, když je dáme do rukou našim dětem? 🌟

Interaktivní muzikoterapeutické workshopy jsou vždy propojeny s nějakým aktuálním tématem a nebo pohádkovým příběhem. Jejich smyslem je vzbuzovat přirozený dětský zájem o hudbu, ale aktivity „jakoby mimochodem“ mají velký vliv i na propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci a motoriku, orientaci v čase, rozvoj abstraktního myšlení dítěte a celkový harmonický rozvoj jednotlivce, i jeho spolupráci a socializaci v kolektivu. Děti se v žádném případě nedělí na „hudebně nadané a nenadané“ a ani se tak necítí. Jejich hlavním pocitem je nadšeně zkoumat a objevovat.

✅ Zážitkový přístup: Učení skrze hru a zábavu.
✅ Podpora kreativity: Podněcujeme individuální projev a tvořivost.
✅ Muzikoterapeutické prvky: Posilujeme sebevědomí a komunikační dovednosti.
✅ Zkušený a profesionální lektor: Práce s hudbou v mnoha rovinách.
✅ Skupinová atmosféra: Možnost posílení sociálních dovedností a sdílení zážitků.

Objevte sílu hudby ve výchově dětí

Hudební semináře pro učitele mateřských škol.

Můžeme začít už zdánlivě jednoduchou otázkou co je to vlastně hudební výchova, kde začíná a kde končí? Hudba je mnohem víc než jen tóny a melodie. Je to široký a komplexní pojem, který může velmi něžně a s lehkostí ale zároveň mocně ovlivnit chování celých dětských skupin.

Semináře mají za cíl především poskytnout učitelům mateřských škol návody a inspiraci, jak zapojit hudbu do každodenního života. Hudební aktivity mohou být skvělým způsobem, jak s dětmi hravě sledovat mnoho různých cílů. Hudba není jen o zpěvu a doprovodu na hudební nástroj, ale také o rozvoji motoriky, orientace v čase, vnímání abstraktních pojmů a mnoha dalších dovednostech, které jsou zdánlivě mimo hudební rámec.

Semináře jsou vedeny zážitkovou formou, kde si učitelé sami vyzkouší, jak hravě pracovat s hudbou a naučí se sledovat různé další cíle. Objevíme nové hudební nástroje, které v současnosti teprve pronikají do hudebního světa dětí, a naučíme se, jak je prakticky využít ve výuce. Pochopíme vliv zvuku na lidský organismus a určitě začneme zvažovat využití senzorických pomůcek pro specifické děti. Nahlédneme také do dveří muzikoterapie.

Přijďte na naše hudební semináře a objevte neuvěřitelný potenciál hudby ve výchově dětí. Získejte nové nápady, inspiraci a praktické dovednosti, které vám pomohou obohatit vaši výuku. Společně budeme tvořit příjemné a stimulující prostředí, ve kterém se děti mohou rozvíjet skrze hudbu.

Těšíme se na setkání.

Je mnoho způsobů jak učit hudbu.

A ne každému vyhovuje koncept, který nabízí ZUŠ.

V současné době se věnuji především online výuce, která se díky nástupu nových technologií velmi dynamicky rozvíjí. Souvisí s tím i mnoho aktivit, příprava zpěvníků, výukového materiálu, ale také víkendových workshopů a setkání.

Věnuji se také dětským skupinám a kroužkům, které jsou smíšené jak věkově, tak i nástrojově.

Individuální výuce se z časových důvodů mohu věnovat pouze okrajově.

V současné době se věnuji především hudbě pro děti

Hudba působí na naše emoce, podvědomí, ale hlavně svou vibrací dokáže mnohé odblokovat. Je to komplexní a mocný nástroj, tak přirozený, že si mnohdy ani neuvědomujeme jeho sílu. Nikoho nepřekvapí, že zvuk dokáže čistit brýle, řezat sklo, nebo rozbít skálu. Jak asi tato energie působí na náš organizmus?

Relaxační hudba, meditační koncerty, muzikoterapie.

Hudba působí na naše emoce, podvědomí, ale hlavně svou vibrací dokáže mnohé odblokovat. Je to komplexní a mocný nástroj, tak přirozený, že si mnohdy ani neuvědomujeme jeho sílu. Nikoho nepřekvapí, že zvuk dokáže čistit brýle, řezat sklo, nebo rozbít skálu. Jak asi tato energie působí na náš organizmus?