Hledáte snadný způsob, jak povzbudit přirozený dětský zájem o hudbu?

Chtěli by jste podpořit propojení mezi pedagogem a dítětem?

Zvažujete, jak děti nenuceně a spontánně socializovat?

.

Muzikoterapeutické aktivity dokážou zasáhnout i mnoho nehudebních cílů.

Hudební nástroje určené pro muzikoterapii pohladí na duši a inspirují svým zvukem.

Co se teprve stane, když je dáme do rukou našim dětem?

Proč workshop a ne divadlo?

Workshop klade velký důraz na interaktivitu. Dítě tak přestává být pasivním konzumentem zábavy, ale stává se součástí dění. Má možnost jej ovlivnit, rozvinout svoje schopnosti, propojit je s ostatními a jakoby mimochodem se mnoho naučit. Pro učitele je taková dětská aktivita vítanou příležitostí vnímat a přesněji specifikovat individuální potřeby každého jednotlivce.

Proč muzikoterapie?

Zvuky používané v muzikoterapii do značné míry vzbudí zájem a prohloubí vnímání hudby. Muzikoterapeutické aktivity všeobecně slouží k tomu abychom pomocí hudby dosáhli i nejrůznějších nehudebních cílů. Proč je tedy hojně nevyužívat při práci s dětmi.

Přejete si takový interaktivní workshop i ve vaší školce? Přihlásit se můžete pomocí tohoto tlačítka:

Co můžete od workshopu očekávat

Workshopy jsou vždy propojeny s nějakým aktuálním tématem, nebo pohádkovým příběhem. Muzikoterapeutické aktivity mají velký vliv i na propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci a motoriku, orientaci v čase, rozvoj abstraktního myšlení dítěte a celkový harmonický rozvoj jednotlivce, i jeho spolupráci a socializaci v kolektivu. Děti se v žádném případě nedělí na „hudebně nadané a nenadané“ a ani se tak necítí. S oblibou nadšeně zkoumají a objevují všechno nové. Proto si vždy v rámci programu mohou všechny hudební nástroje i sami vyzkoušet.

Společné hudební aktivity, rytmizace, hudba, zpěv. Děti mají možnost vyzkoušet si hru na hudební nástroje.

Rozvoj socializačních dovedností. Spolupráce, vnímání individuality i kolektivu.

Rozvoj, komunikace, fantazie, vnímání abstraktních pojmů. Velké množství „aha momentů“.

Psychické i fyzické uvolnění, radost a zábavu při nejrůznějších aktivitách.

Témata workshopů

NOVÉ: Jak šla kapka na vandr

Příběh o koloběhu vody, její čistotě a zvuku.

Dávno, dávno před mnoha lety, žila v malé studánce kapka vody. Byla velmi zvědavá a toužila poznat svět a podívat se, jak to vypadá za hranicí její studánky. Jednoho dne se rozhodla, že se vydá na dobrodružný vandr…

Téma workshopu spojuje zvuky s tématem vody. Mnohdy voda názorně ukazuje i to, co bychom si jen z poslechu nikdy neuvědomili.

O kouzelné louce

Příběh malých lučních tvorečků, kteří se rozhodli najít tu nejkrásnější květinu.

Na jaře, když příroda ožívá, probudili se na louce všichni maličcí tvorečkové – broučci, mravenci, motýli a včely. Každý z nich má svou oblíbenou květinu, kterou si váží a chrání. Broučci zbožňují modrou fialku, mravenci obdivují květ sedmikrásky, motýli se těší na rozkvetlou růži a včely milují květ levandule. Jednoho jarního rána se mezi nimi rozpoutala hádka o to, která květina je nejkrásnější. Podaří se najít společnou řeč a udobřit se? A která květina je tedy nejkrásnější?

Jarní téma workshopu je kromě radostných zvuků doplněno i množstvím pohybových aktivit, a proto je v případě dobrého počasí vhodné jít i ven, na školní zahrady a bezpečná místa plná svěžího vzduchu.

NOVÉ: Proč je v lese ticho

Hudební aktivity propojené s bubnovačkou. Workshop vhodný nejen do interiéru, ale i na školní zahradu.

Dávno, dávno před tím, než se les stal tichým místem, byl často naplněn hlukem. V tomto lese žilo hejno netopýrů, kteří se nazývali Bubnové, protože se dorozumívali tím nejúžasnějším způsobem – bubnováním. Bubnové žili veselým životem. Každý večer posílali signály do vzdálených vesnic tím, že bubnovali na stromy, skály a listy. Zvuky, které vytvářeli, zněly jako magie a všechna zvířata v lese se scházela, aby poslouchala jejich hudební koncerty. Ale netopýrů bylo čím dál víc a magický rytmus se postupně změnil v nesnesitelný hluk. Stal se tak silným, že ptáci přestali zpívat, veverky přestaly skákat a dokonce i voda v potocích se zdála být vyděšená. Ostatní zvířata začala uvažovat o stěhování z lesa pryč, protože už nemohla unést ten neustálý rámus. Stará moudrá sova si ale věděla rady…

Velká cesta kolem světa

Hudební nástroje z celého světa v dětských rukou. Pro mateřské školy je workshop spojený s pohádkovým přiběhem. Pro základní školy je přizpůsoben věku účastníků.

Etnické nástroje ve všech podobách jsou velkou výpovědí o vzájemném propojení etnik na celé zeměkouli. Workshop umocňují rytmické a sluchové hrátky vycházející z dětských her jednotlivých národů. Objevíme společné prvky a zjistíme, že hudba je velikým prostředkem vzájemného porozumění. Stačí jen vnímat.

NOVÉ

O hracím strojku a lidském srdci

Workshop je doplňkem ke školkovému tématu „lidské tělo“. 

V malebném městečku žil starý Dědeček Hugo. Byl známý tím, že uměl stavět úžasné hodinové strojky. Všechny hodiny, které vyrobil, měly něco zvláštního – hrály písničky a zároveň se pohybovaly jako malé zázraky. Dědeček měl vnučku Alenku. Ta byla  jedinou láskou jeho života. Bohužel, Alenka byla nemocná a musela trávit hodně času v nemocnici. Dědeček se rozhodl že udělá vše, co bude v jeho silách, aby ji uzdravil. Podaří se mu to?

Cesta za ztracenou písničkou

Komu zní v srdci hudba ?

Malý chlapec miluje hudbu. Od rána do večera si zpívá. Žije ve vesnici, kde se všichni zcela oddávají hudbě, ale on je tím největším milovníkem. Díky tomu, že denně zpívá, si všimne, že každý den zmizí jedna písnička. Prostě ji všichni zapomenou. Chlapec se rozhodne té věci přijít na kloub, písničky najít a zachránit. Proto se vydává na dalekou cestu.

Děj kupředu posouvají především děti pomocí nejrůznějších hudebních, rytmických a pohybových aktivit. A tak se hlavní hrdina může setkat s tančícími medvědy, zpívajícími květinami a mnoha dalšími pohádkovými bytostmi. Vše umocňuje použití muzikoterapeutických zvuků a postupů, které všechny účastníky od prvního okamžiku vtáhnou do děje.

EVERGREENY

Léčivá pohádka

O princezně, která nic neslyšela

Pohádkový interaktivní koncept, kde s dětmi společně vyprávíme pohádku a pomocí zvuků tvoříme prostředí, děj, jednotlivé postavy a pod. Děti tak automaticky a přirozeně vnímají zvuk a dávají ho do souvislostí. Uvědomují si jeho délku, barvu, sílu i výšku, a přiřazují ho různým činnostem. Nakonec při rekapitulaci rozvíjí svou zvukovou paměť.

Zamávej na Měsíc

Cesta skřítka, který se toužil dostat na Měsíc

Podle nových psychologických výzkumů podvědomě zrcadlíme emoce, které vidíme u druhého člověka. Proto se samovolně usmějeme hned, jak se někdo usměje na nás. Trpaslíci to ví už dávno. V pohádkovém příběhu na toto téma děti aktivně vyjadřují nálady, charakter prostředí i dramatičnost děje pomocí základních vlastností zvuku. Aktivně se zapojují do hudebně-zvukové tvorby příběhu, a nevědomky se seznamují s tajem a zákonitostmi hudby. Vyzkouší si mimo jiné i jak zvuk dokáže malovat krásné vzory (Chladniho obrazce). Rozšiřují si sluchovou představivost, schopnost analyzovat, a vše propojují s intonační a rytmickou dovedností.

Děti se na své cestě setkají is unikátními muzikoterapeutickými nástroji, jako je např. umělecká. theremin. Dalším významným nástrojem tohoto workshopu jsou fujary, které jsou milou, hravou a velmi hodnotnou inspirací pro dechová cvičení. Ty v dnešní době rozšířených respiračních problémů ocení téměř každý.

Jak usínají stromy

Podzimní téma propojuje zvuky podzimu s hudebními aktivitami

Stromy jsou všude kolem nás. Vídáme je každý den. Slyšíme, jak šumí jejich listy. Můžeme se jich dotýkat a cítit jejich vůni. Ale co o nich vlastně víme? Jak si mezi sebou povídají? Mají nějaké kamarády, nebo jsou to spíše samotáři? Jak se o sebe navzájem starají? Kdy stromy spí? Proč se zbavují listí? Co dělají v zimě? Tyto a mnoho dalších témat spolu probereme ve workshopu zaměřeném na podzimní uklidnění. Vše propojíme muzikoterapeutickými zvuky a hudebními aktivitami. Při vycházce v lese pak budeme určitě pečlivěji naslouchat a možná si položíme ucho na kmen některého stromu.

Workshopy jsou inspirovány tvorbou Petra Wohllebena, který do vnímání života stromů jako jednotlivců, ale i celého lesa přinesl mnoho ohromujících vhledů, jež stojí za to sdílet. Svoji tvorbu dokázal přizpůsobit jak dospělým, tak i dětem, a na základě jeho myšlenek vznikla celá řada dalších knih.  Workshopu dominují dřevěné hudební nástroje, čímž ještě umocňují podzimní téma.

Tajemství vánočních zvonků

Vánoční pohádka s muzikoterapeutickými prvky

V jednom malém městečku žil mladý hudebník jménem Tomáš. Měl nádherný hlas a dokázal hrát na různé hudební nástroje, ale nejmilejší byly jeho zázračné vánoční zvonky. Tyto zvonky uměly léčit nemoci a přinášely radost všem, kteří je slyšeli. Jednou se stala podivná věc…

Zvuk zvonů je spojován se zázraky a magičností v kulturách celého světa. Nechte se na chvilku vtáhnout do jejich kouzla. Workshop využívá muzikoterapeutické podněty v plném rozsahu. Děti, ale i dospělí, začnou po tomto workshopu vnímat každý zvuk docela jinak.

Příběh o daleké ptačí cestě

Jak přivést domů ptáky, kteří se ztratili na cestě z teplých krajin.

V jednom lese žila skupina ptáků, kteří byli známí svým nádherným zpěvem. Každý rok byl plný hudby a zpěvu, ale když nadešel podzim, vydali se malí zpěváčci na dalekou cestu do teplých krajin. Zima pak byla obdobím ticha a smutku. Ostatní na ně čekali s nadějí, že se na jaře zase vrátí domů. Jednou ale byla zima opravdu dlouhá a ptáčci se nevraceli. A tak se zvířata rozhodla, že se je vydají hledat.

Workshop je plný nejen krásných zvuků, ale i informací o zvířatech a aktivit spojených se zimním obdobím. Je vhodný do prostoru školky a především obsahuje muzikoterapeutické klidnější aktivity, které zvládají i zvukoplaché děti a jedinci se speciálními potřebami.

Co říkají na workshopy ostatní?

Muzikoterapeutické aktivity mnohdy vedou k prohloubení vztahu žák-učitel
a proto by se dospělí měli workshopu aktivně zúčastnit a užít si ho společně s dětmi.

Délka workshopu
50 – 60 minut.

Jak takový workshop bude probíhat?

V prostorách školy, nejlépe v půlkruhovém rozestavení přímo na koberci. V případě vhodného počasí i venku v klidném místě s polostínem. Pro děti je vhodné označit jejich místa podsedáčkem (aby se stále nepřibližovali do středu dění), ale nesedí na židličkách. Mají tak volnost a nic jim nepřekáží v pohybu a hře. Na místě lektora je rozložená deka s hudebními nástroji.

Lektor vede workshopové aktivity tak, aby si všichni mohli osahat hudební nástroje a prakticky je vyzkoušet. Do aktivit jsou ve vhodných místech zapojováni i dospělí. Příklad a chování dospělých značně ovlivňuje činnost dětí, proto je jejich proaktivní přístup vřele vítán.

Aby si děti workshop pořádně užili,

je omezen počet účastníků na max. 30.  Pokud se jedná o větší školu je možné děti rozdělit do skupin a workshop několikrát zopakovat. To nijak nenavyšuje cenu. Škola stále platí za příslušný počet žáků jako by se jednalo o jedno představení.

Workshop není divadlo.

Děti tedy nebudou muset pouze pasivně sedět, ale naopak jsou vybízeny ke spolupráci a hře a mnohdy jejich aktivity doprovází spontánní reakce.

Cena workshopu

120 Kč / 5 € za dítě

pro velmi malé školky je nejmenší cena 3500 Kč / 140 €

 

Možnost slevy:

Dvojice blízkých školek, které se vzájemně domluví tak, aby workshop mohl u nich proběhnout během jednoho dopoledne, obdrží individuální slevu. Cena po slevě bude pro každou školku 2800 Kč / 110 €.

Přejete si takový interaktivní workshop uspořádat ve vaší školce? Přihlaste se pomocí tohoto tlačítka!

Klepněte na tlačítko a na následující stránce vyplňte vaše kontaktní údaje a požadovaný termín workshopu. Po zkompletování vaší objednávky vám zašleme potvrzující e-mail.

Kdo vás workshopem provede?

„Jmenuji se Zdeněk Hladík. Již více jak 35 let se věnuji hudbě a učení hudby.

Specializuji se na hudební pedagogiku, muzikoterapii a sound healing. Mou vášní je práce s dětmi. Skvěle se vyznám v dětské duši malého muzikanta a různých technikách jak se s radostí a zájmem naučit na jakýkoliv hudební nástroj. Umím vzbudit nadšení a provázet v dlouhodobém flow.

Hudbu jsem neučil pouze v Evropě, ale i v Austrálii a moji žáci rádi říkají, že jsem je přivedl k celoživotní lásce k hudbě. Také jsem studoval klasickou indickou hudbu (carnatic music) přímo v Indii a dodnes spolupracuji s mnoha hudebníky z celého světa.“

-Zdeněk Hladík-

Potřebujete se ještě na něco zeptat?

Máte-li otázky ohledně workshopu, neváhejte mě kontaktovat na info@zdenekhladik.cz. Rád vaše dotazy zodpovím.

GoPay