Hľadáte jednoduchý spôsob, ako povzbudiť prirodzený detský záujem o hudbu?

Chceli by ste podporiť prepojenie medzi pedagógom a dieťaťom?

Zvažujete, ako deti nenútene a spontánne socializovať?

.

Muzikoterapeutické aktivity dokážu zasiahnuť aj mnoho nehudobných cieľov.

Hudobné nástroje určené pre muzikoterapiu pohladia na duši a inšpirujú svojím zvukom.

Čo sa ešte len stane, keď ich dáme do rúk našim deťom?

Prečo workshop a nie divadlo?

Workshop kladie veľký dôraz na interaktivitu. Dieťa tak prestáva byť pasívnym konzumentom zábavy, ale stáva sa súčasťou diania. Má možnosť ho ovplyvniť, rozvinúť svoje schopnosti, prepojiť ich s ostatnými a akoby mimochodom sa mnoho naučiť. Pre učiteľov je taká detská aktivita vítanou príležitosťou vnímať a presnejšie špecifikovať individuálne potreby každého jednotlivca.

Prečo muzikoterapia?

Zvuky používané v muzikoterapii do značnej miery vzbudia záujem a prehĺbia vnímanie hudby. Muzikoterapeutické aktivity všeobecne slúžia na to, aby sme pomocou hudby dosiahli aj najrôznejšie nehudobné ciele. Prečo ich teda hojne nevyužívať pri práci s deťmi.

Želáte si takýto interaktívny workshop aj vo vašej škôlke? Prihlásiť sa môžete pomocou tohto tlačidla:

Čo môžete od workshopu očakávať?

Workshopy sú vždy prepojené s nejakou aktuálnou témou alebo rozprávkovým príbehom. Muzikoterapeutické aktivity majú veľký vplyv aj na prepojenie oboch mozgových hemisfér, koordináciu a motoriku, orientáciu v čase, rozvoj abstraktného myslenia dieťaťa a celkový harmonický rozvoj jednotlivca, aj jeho spoluprácu a socializáciu v kolektíve. Deti sa v žiadnom prípade nedelia na „hudobne nadané a nenadané“ a ani sa tak necítia. S obľubou nadšene skúmajú a objavujú všetko nové. Preto si vždy v rámci programu môžu všetky hudobné nástroje aj sami vyskúšať.

Spoločné hudobné aktivity, rytmizácia, hudba, spev. Deti majú možnosť vyskúšať si hru na hudobné nástroje.

Rozvoj socializačných zručností. Spolupráca, vnímanie individuality aj kolektívu.

Rozvoj, komunikácia, fantázia, vnímanie abstraktných pojmov. Veľké množstvo „aha momentov“.

Psychické aj fyzické uvoľnenie, radosť a zábavu pri najrôznejších aktivitách.

Témy workshopov

NOVÉ: Ako išla kvapka na vandrovku

Príbeh o kolobehu vody, jej čistote a zvuku.

Dávno, pradávno, pred mnohými rokmi, žila v malej studničke kvapka vody. Bola veľmi zvedavá a túžila spoznať svet a pozrieť sa, ako to vyzerá za hranicou jej studničky. Jedného dňa sa rozhodla, že sa vydá na dobrodružnú cestu…

Téma workshopu spája zvuky s témou vody. Voda veľakrát názorne ukazuje aj to, čo by sme si len z počutia nikdy neuvedomili.

O kúzelnej lúke

Príbeh malých lúčnych stvorení, ktoré sa rozhodli nájsť ten najkrajší kvet.

Na jar, keď príroda ožíva, prebudili sa na lúke všetky maličké stvorenia – chrobáčiky, mravce, motýle a včely. Každý z nich má svoj obľúbený kvet, ktorý si váži a chráni. Chrobáčiky zbožňujú modrú fialku, mravce obdivujú kvet sedmokrásky, motýle sa tešia na rozkvitnutú ružu a včely milujú kvet levandule. Jedného jarného rána sa medzi nimi rozpútala hádka o tom, ktorý kvet je najkrajší. Podarí sa im nájsť spoločnú reč a udobriť sa? A ktorý kvet je teda najkrajší?

Jarná téma workshopu je okrem radostných zvukov doplnená aj množstvom pohybových aktivít, a preto je v prípade dobrého počasia vhodné ísť aj von, na školské záhrady a bezpečné miesta plné sviežeho vzduchu.

NOVÉ: Prečo je v lese ticho

Hudobné aktivity prepojené s bubnovačkou. Workshop vhodný nielen do interiéru, ale aj na školskú záhradu.

Dávno, dávno pred tým, než sa les stal tichým miestom, bol často plný hluku. V tomto lese žil kŕdeľ netopierov, ktorí sa volali Bubníci, pretože sa dorozumievali tým najúžasnejším spôsobom – bubnovaním. Bubníci žili veselým životom. Každý večer posielali signály do vzdialených dedín tým, že bubnovali na stromy, skaly a listy. Zvuky, ktoré vytvárali, zneli ako mágia a všetky zvieratá v lese sa schádzali, aby počúvali ich hudobné koncerty. Ale netopierov bolo čoraz viac a magický rytmus sa postupne zmenil na neznesiteľný rámus. Stal sa tak silným, že vtáky prestali spievať, veveričky prestali skákať a dokonca aj voda v potokoch sa zdala byť vystrašená. Ostatné zvieratká začali uvažovať o sťahovaní sa z lesa preč, pretože už nemohli uniesť ten neustály hluk. Stará múdra sova si však vedela rady…

Veľká cesta okolo sveta

Hudobné nástroje z celého sveta v detských rukách. Pre materské školy je workshop spojený s rozprávkovým príbehom. Pre základné školy je prispôsobený veku účastníkov.

Etnické nástroje vo všetkých podobách sú veľkou výpoveďou o vzájomnom prepojení etník na celej zemeguli. Workshop umocňujú rytmické a sluchové hry vychádzajúce z detských hier jednotlivých národov. Objavíme spoločné prvky a zistíme, že hudba je veľkým prostriedkom vzájomného porozumenia. Stačí len vnímať.

NOVÉ

O hracom strojčeku a ľudskom srdci

Workshop je doplnkom ku škôlkovej téme „ľudské telo“. 

V malebnom mestečku žil starý Dedko Hugo. Bol známy tým, že vedel stavať úžasné hodinové strojčeky. Všetky hodiny, ktoré vyrobil, mali niečo zvláštne – hrali pesničky a zároveň sa pohybovali ako malé zázraky. Starý otec mal vnučku Alenku. Bola jedinou láskou jeho života. Bohužiaľ, Alenka bola chorá a musela tráviť veľa času v nemocnici. Starý otec sa rozhodol, že urobí, čo bude v jeho silách, aby ju uzdravil. Podarí sa mu to?

Cesta za stratenou pesničkou

Komu znie v srdci hudba?

Malý chlapec miluje hudbu. Od rána do večera si spieva. Žije v mestečku, kde sa všetci radi oddávajú hudbe, ale on je tým najväčším milovníkom. Vďaka tomu, že denne spieva, si všimne, že každý deň zmizne jedna pesnička. Jednoducho ju všetci zabudnú. Chlapec sa rozhodne prísť tej veci na kĺb, pesničky nájsť a zachrániť. Preto sa vydáva na ďalekú cestu.

Dej posúvajú dopredu predovšetkým deti pomocou najrôznejších hudobných, rytmických a pohybových aktivít. A tak sa hlavný hrdina môže stretnúť s tancujúcimi medveďmi, spievajúcimi kvetmi a mnohými ďalšími rozprávkovými bytosťami. Všetko umocňuje použitie muzikoterapeutických zvukov a postupov, ktoré všetkých účastníkov od prvého okamihu vtiahnu do deja.

EVERGREENY

Liečivá rozprávka

O princeznej, ktorá nič nepočula

Rozprávkový interaktívny koncept, kde spoločne s deťmi rozprávame rozprávku a pomocou zvukov tvoríme prostredie, dej, jednotlivé postavy a pod. Deti tak automaticky a prirodzene vnímajú zvuk a dávajú ho do súvislostí. Uvedomujú si jeho dĺžku, farbu, silu i výšku, a priraďujú ho rôznym činnostiam. Nakoniec pri rekapitulácii rozvíjajú svoju zvukovú pamäť.

Zamávaj na Mesiac

Cesta škriatka, ktorý sa túžil dostať na Mesiac

Podľa nových psychologických výskumov podvedome zrkadlíme emócie, ktoré vidíme u druhého človeka. Preto sa napríklad samovoľne usmejeme hneď, ako sa niekto usmeje na nás. Trpaslíci to vedia už dávno. V rozprávkovom príbehu deti aktívne vyjadrujú nálady, charakter prostredia i dramatickosť deja pomocou základných vlastností zvuku. Aktívne sa zapájajú do hudobno-zvukovej tvorby príbehu a nevedomky sa zoznamujú s tajomstvom a zákonitosťami hudby. Okrem iného si vyskúšajú aj ako zvuk dokáže maľovať krásne vzory (Chladniho obrazce). Rozširujú si sluchovú predstavivosť, schopnosť analyzovať, a všetko prepájajú s intonačnou a rytmickou zručnosťou.

Deti sa na svojej ceste stretnú aj s unikátnymi muzikoterapeutickými nástrojmi ako je napr. theremin. Ďalším významným nástrojom tohto workshopu sú fujary, ktoré sú milou, hravou a veľmi hodnotnou inšpiráciou pre dychové cvičenia. Tie v dnešnej dobe rozšírených respiračných problémov ocení takmer každý.

Ako zaspávajú stromy

Jesenná téma prepája zvuky jesene s hudobnými aktivitami

Stromy jsou všude kolem nás. Vídáme je každý den. Slyšíme, jak šumí jejich listy. Můžeme se jich dotýkat a cítit jejich vůni. Ale co o nich vlastně víme? Jak si mezi sebou povídají? Mají nějaké kamarády, nebo jsou to spíše samotáři? Jak se o sebe navzájem starají? Kdy stromy spí? Proč se zbavují listí? Co dělají v zimě? Na tato a mnoho dalších témat se zaměříme ve workshopu zaměřeném na podzimní zklidnění. Vše propojíme muzikoterapeutickými zvuky a hudebními aktivitami. Při vycházce v lese pak budeme určitě pečlivěji naslouchat a možná si položíme ucho na kmen některého stromu.

Stromy sú všade okolo nás. Vídame ich každý deň. Počujeme, ako šumia ich listy. Môžeme sa ich dotýkať a cítiť ich vôňu. Ale čo o nich vlastne vieme? Ako sa medzi sebou rozprávajú? Majú nejakých kamarátov alebo sú to skôr samotári? Ako sa o seba navzájom starajú? Kedy stromy spia? Prečo sa zbavujú lístia? Čo robia v zime? Tieto a mnoho ďalších tém spolu preberieme vo workshope zameranom na jesenné upokojenie. Všetko prepojíme muzikoterapeutickými zvukmi a hudobnými aktivitami. Pri vychádzke v lese budeme potom určite starostlivejšie počúvať a možno si priložíme ucho na kmeň niektorého stromu.

Workshopy sú inšpirované tvorbou Petra Wohllebena, ktorý do vnímania života stromov ako jednotlivcov, ale aj celého lesa, priniesol mnoho ohromujúcich vhľadov, ktoré stoja za to zdieľať. Svoju tvorbu dokázal prispôsobiť tak dospelým, ako aj deťom, a na základe jeho myšlienok vzniklo množstvo ďalších kníh. Workshopu dominujú drevené hudobné nástroje, čím ešte umocňujú jesennú tému.

Vianočný čas

Tajomstvo vianočných zvončekov

Vianočná rozprávka s muzikoterapeutickými prvkami

V jednom malom mestečku žil mladý hudobník menom Tomáš. Mal nádherný hlas a dokázal hrať na rôzne hudobné nástroje, ale najmilšie mu boli jeho zázračné vianočné zvončeky. Tieto zvončeky vedeli liečiť choroby a prinášali radosť všetkým, ktorí ich počuli. Raz sa stala podivná vec…

Magický zvuk zvonov je spájaný so zázrakmi a mystikou v kultúrach celého sveta. Nechajte sa na chvíľku vtiahnuť do ich kúzla. Workshop využíva muzikoterapeutické podnety v plnom rozsahu. Deti, ale aj dospelí, začnú po tomto workshope vnímať každý zvuk celkom inak.

Téma na celú zimu

Príbeh o ďalekej vtáčej ceste

Ako priviesť domov vtáky, ktoré sa stratili na ceste z teplých krajín?

V jednom lese žila skupina vtákov, ktoré boli známe svojím nádherným spevom. Každý rok bol plný hudby a spevu, ale keď nadišla jeseň, vydali sa malí speváčikovia na ďalekú cestu do teplých krajín. Zima potom bola obdobím ticha a smútku. Ostatní na nich čakali s nádejou, že sa na jar zase vrátia domov. Raz ale bola zima naozaj dlhá a vtáčiky sa nevracali. A tak sa zvieratá rozhodli, že sa ich vydajú hľadať.

Workshop je plný nielen krásnych zvukov, ale aj informácií o zvieratách a aktivít spojených so zimným obdobím. Je vhodný do priestoru škôlky a predovšetkým obsahuje muzikoterapeutické pokojnejšie aktivity, ktoré zvládajú aj zvukoplaché deti a jedinci so špeciálnymi potrebami.

Čo hovoria na workshopy ostatní?

Muzikoterapeutické aktivity často vedú k prehĺbeniu vzťahu žiak-učiteľ
a preto by sa dospelí mali workshopu aktívne zúčastniť a užiť si ho spoločne s deťmi.

Dĺžka workshopu
50 – 60 minút

Ako bude taký workshop prebiehať?

V priestoroch školy, najlepšie v polkruhovom rozostavení priamo na koberci. V prípade vhodného počasia aj vonku v pokojnom mieste s polotieňom. Pre deti je vhodné označiť ich miesta podsedáčikom (aby sa stále nepribližovali do stredu diania), no nesedia na stoličkách. Majú tak voľnosť a nič im nebráni v pohybe a hre. Na mieste lektora je rozložená deka s hudobnými nástrojmi. Lektor vedie workshopové aktivity tak, aby si všetci mohli ohmatať hudobné nástroje a prakticky ich vyskúšať. Do aktivít sú vo vhodných chvíľach zapájaní aj dospelí. Príklad a správanie dospelých značne ovplyvňuje činnosť detí, preto je ich proaktívny prístup vrelo vítaný.

Aby si deti workshop poriadne užili,

je obmedzený počet účastníkov na max. 30. Pokiaľ sa jedná o väčšiu školu, je možné deti rozdeliť do skupín a workshop niekoľkokrát zopakovať. To nijako nenavyšuje cenu. Škola stále platí za príslušný počet žiakov, ako by išlo o jedno predstavenie.

Workshop nie je divadlo.

Deti teda nebudú musieť iba pasívne sedieť, práve naopak – sú nabádané k spolupráci a hre a častokrát ich aktivity sprevádzajú spontánne reakcie.

Cena workshopu

5 € za dieťa

pre veľmi malé škôlky je najnižšia cena 140 €

 

Možnosť zľavy:

Dvojice blízkych škôlok, ktoré sa vzájomne dohodnú tak, aby workshop mohol u nich prebehnúť počas jedného dopoludnia, dostane individuálnu zľavu. Cena po zľave bude pre každú škôlku 110 €.

Želáte si takýto interaktívny workshop usporiadať vo vašej škôlke? Prihláste sa pomocou tohto tlačidla!

Kliknite na tlačidlo a na nasledujúcej stránke vyplňte vaše kontaktné údaje a požadovaný termín workshopu. Po skompletizovaní vašej objednávky vám zašleme potvrdzujúci e-mail.

Kto vás workshopom prevedie?

Volám sa Zdeněk Hladík. Už viac ako 35 rokov sa venujem hudbe a učeniu hudby.

Špecializujem sa na hudobnú pedagogiku, muzikoterapiu a sound healing. Mojou vášňou je práca s deťmi. Skvele sa vyznám v detskej duši malého muzikanta a rôznych technikách, ako sa s radosťou a záujmom naučiť na akýkoľvek hudobný nástroj. Viem vzbudiť nadšenie a sprevádzať v dlhodobom flow.

Hudbu som neučil iba v Európe, ale aj v Austrálii a moji žiaci radi hovoria, že som ich priviedol k celoživotnej láske k hudbe. Tiež som študoval klasickú indickú hudbu (carnatic music) priamo v Indii a dodnes spolupracujem s mnohými hudobníkmi z celého sveta.“

-Zdeněk Hladík-

Potrebujete sa ešte na niečo opýtať?

Ak máte otázky ohľadom workshopu, neváhajte ma kontaktovať na info@zdenekhladik.cz. Rád vaše otázky zodpoviem.