Těšíme se na muzikoterapeutický workshop.
Co máme připravit?

V jakém prostoru se má workshop uskutečnit?

Všichni najednou, nebo po skupinkách?

Jak uspořádat sezení?

.

Muzikoterapeutické aktivity dokážou pohladit svými zvuky i zasáhnout mnoho nehudebních cílů.

Hudební nástroje určené pro muzikoterapii pohladí na duši a inspirují svým zvukem.

Co se teprve stane, když je dáme do rukou našim dětem?

Rozdíl mezi muzikoterapií a hudebkou?

Muzikoterapie a učení hudby jsou dvě odlišné aktivity, které mají různé cíle, přístupy a metody, i když obě zahrnují hudbu jako klíčový prvek. 

Muzikoterapie

 1. Cíle:
  • Primárním cílem je prostřednictvím hudby sledovat nehudební cíle.
  • Je mocným pomocníkem pro zlepšení psychického, emocionálního i fyzického zdraví.
  • Pomáhá při zvládání stresu, úzkosti, deprese, bolesti, a může být využívána jako doplňková léčba při různých zdravotních stavech.
  • Podporuje osobní růst, komunikaci a sociální interakce.
 2. Přístup:
  • Využívá hudbu jako terapeutický nástroj k dosažení specifických terapeutických cílů.
  • Může zahrnovat aktivní hudební aktivity (hraní na nástroje, zpěv, improvizace) nebo pasivní (poslech hudby, relaxace s hudbou).

Učení hudby

 1. Cíle:
  • Hlavním cílem je naučit se hrát na hudební nástroj, zpívat, nebo získat teoretické znalosti o hudbě.
  • Zlepšení hudebních dovedností a znalostí, rozvoj techniky a uměleckého vyjadřování.
 2. Přístup:
  • Zaměřuje se na praktické dovednosti hry na hudební nástroj a zpěvu.
  • Rozvíjí i teoretické znalosti jako je čtení not, teorie hudby, rytmus a melodie.

Workshopy využívají oba prvky. Hudební i muzikoterapeutický.

Vzbuzují zájem o hudbu prostřednictvím neobvyklých postupů a zvuků. Dávají návod a inspiraci k zábavné výuce hudby. Prostřednictvím muzikoterapeutických aktivit pomáhají zjevovat psychické a sociální problémy jednotlivců i celé skupiny a zároveň problémům harmonicky otupovat ostny.

Workshopy jsou vždy propojeny s nějakým aktuálním tématem, nebo pohádkovým příběhem. Muzikoterapeutické aktivity mají velký vliv i na propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci a motoriku, orientaci v čase, rozvoj abstraktního myšlení dítěte a celkový harmonický rozvoj jednotlivce, i jeho spolupráci a socializaci v kolektivu. Děti se v žádném případě nedělí na „hudebně nadané a nenadané“ a ani se tak necítí. S oblibou nadšeně zkoumají a objevují všechno nové. Proto si vždy v rámci programu mohou všechny hudební nástroje i sami vyzkoušet.

Společné hudební aktivity, rytmizace, hudba, zpěv. Děti mají možnost vyzkoušet si hru na hudební nástroje.

Rozvoj socializačních dovedností. Spolupráce, vnímání individuality i kolektivu.

Rozvoj, komunikace, fantazie, vnímání abstraktních pojmů. Velké množství „aha momentů“.

Psychické i fyzické uvolnění, radost a zábavu při nejrůznějších aktivitách.

Jaký prostor je pro workshop vhodný

Idealním prostorem je klidné místo, kde se děti cítí bezpečně a mohou sedět v dostatečně velkém půlkruhu kolem lektora. Nepotřebují židle a svá  sezení mají označena podsedáčky. Označení je velmi vhodné protože děti se mají v zápalu hry tendenci neustále přibližovat. Sezení na židlích se doporučuje pouze v případě „nezralé“ skupiny o které předem víme, že si děti nejsou schopny své místo na zemi udržet.

Vhodný a velmi zdraví je prostor venku, na klidném tichém místě, ale je třeba zvážit všechny rušivé aspekty. Pozornost dětí je schopný zásadně a dlouhodobě narušit i ptáček a nebo mravenci. Nemluvě o ruchu z ulice a nebo sekačka ze vzdálené zahrady. Často se stává. že je workshop v prvních jarních měsících za prvních slunečných dnů venku, aby si děti užili sluníčka. Jenže na slunci jsou hodinu a i při malé sluneční intenzitě se doslova upečou. Je nutné vždy volit polostín a počítat i s tím, že se slunce za hodinu pohne.

Aktivní účast pedagogů je zásadní

Často slýchám, jak učitel za dveřmi dětem říká, že mají být potichu a hodné, že pokud se na něco zeptám, má hezky odpovědět. A potom si sedne někam dozadu, se slovy  „aby měl přehled kdyby někdo zlobil“, vytáhne mobil se poznámkou, že bude fotit a celou dobu naprosto bez zájmu hledí do mobilu a polohlasně rozebírá s kolegou svůj osobní život a nebo pracovní problémy. Osobně tento přístup, se kterým se setkávám velmi často nechápu.

Proto apeluji na zdraví rozum a na to co vše může pozorný pedagog z workshopu vytěžit. Stačí si jen sednout do první řady a bavit se, stejně jako děti. Jeho přirozené reakce a zájem včetně schopnosti nechat se vytáhnout z komfortní zóny jsou pro děti jasným signálem jak se chovat. Prosím proto všechny dospělé, posaďte se vedle dětí a společně s nimi se nechte vtáhnout do děje.

Pokud jste si objednali workshop a potřebujete změnit téma k něčemu aktuálnímu, je to po domluvě možné. Můžete si dodatečně vybrat.

Cesta za ztracenou písničkou

Vhodné i pro velké skupiny jako divadlo s interaktivními prvky

Malý chlapec miluje hudbu. Od rána do večera si zpívá. Žije ve vesnici, kde se všichni zcela oddávají hudbě, ale on je tím největším milovníkem. Díky tomu, že denně zpívá, si všimne, že každý den zmizí jedna písnička. Prostě ji všichni zapomenou. Chlapec se rozhodne té věci přijít na kloub, písničky najít a zachránit. Proto se vydává na dalekou cestu.

Děj kupředu posouvají především děti pomocí nejrůznějších hudebních, rytmických a pohybových aktivit. A tak se hlavní hrdina může setkat s tančícími medvědy, zpívajícími květinami a mnoha dalšími pohádkovými bytostmi. Vše umocňuje použití muzikoterapeutických zvuků a postupů, které všechny účastníky od prvního okamžiku vtáhnou do děje.

Jak se připravují zvířátka na zimu

Téma:

Podzimní téma, které propojuje muzikoterapeutické zvuky a hudební aktivity s  příběhy podzimu. Téma je zaměřeno na život zvířat a jejich přípravy na zimu. 

Popis workshopu:

Zvířátka jsou všude kolem nás, i když je možná tak často nevidíme. Slyšíme jejich šelestění v listí, můžeme spatřit jejich stopy. Ale co vlastně o nich víme? Jak se zvířátka připravují na zimu? Kam se schovávají? Jak si najdou potravu? Mají nějaké speciální triky, jak přežít chladné měsíce? Do teplých krajin odlétají jen ptáci nebo ještě někdo jiný?

Pohádkový příběh: Jak motýli odletěli do teplých krajin

V kouzelném lese každý rok žili krásní motýli. Celé léto poletovali mezi květinami, tančili v paprscích slunce a pili nektar. Byli to radostní tvorečkové, kteří svým barevným třepetáním přinášeli do lesa veselí a štěstí. Jednoho podzimního dne si však všimli, že listí začíná měnit barvu a počasí se stává chladnějším a chladnějším…

Cíl workshopu:

 • Naučit se více o přípravách zvířat na zimu. 
 • Objevit zajímavosti, které jsme nevěděli.
 • Rozvíjet schopnost naslouchat a rozpoznávat zvuky přírody.
 • Podpořit děti v rozvoji empatie a umocnit ji muzikoterapeutickými aktivitami.
 • Použít hudební aktivity k podpoře týmové spolupráce a vzájemné pomoci.

Inspirace:

Workshopy jsou inspirovány tvorbou Petra Wohllebena a dalších autorů, kteří přinášejí fascinující pohledy na život v přírodě. Svoji tvorbu dokázali přizpůsobit jak dospělým, tak i dětem, a na základě jejich myšlenek vznikla celá řada dalších knih.

Proč zimní sluníčko vstává tak pozdě

Téma: 

Zimní téma propojující muzikoterapeutické zvuky a hudební aktivity s příběhy o změnách denního světla během ročních období.

Popis workshopu: 

Objevte, proč jsou zimní dny kratší a jak to ovlivňuje přírodu i lidi. Pomocí hudebních nástrojů a zvuků se děti naučí představovat různé části dne a nálady. Příběh o sluníčku a paní Tmě nám přiblíží, proč se střídají den a noc.

Pohádkový příběh:

Dávno, pradávno, když bylo sluníčko ještě malé děťátko a teprve se učilo každý den svítit, stala se podivná věc. Jednoho dne přišla na návštěvu paní Tma. Byla moc a moc stará a její plášť, kam dopadl, hned všechno skryl do tmy…

Cíl workshopu:

 • Vysvětlit dětem změny denního světla během ročních období
 • Přiblížit dětem harmonii zvuku pomocí Chladniho obrazců.
 • Použít muzikoterapeutické aktivity k zlepšení sociálních dovedností a komunikace.
 • Rozvoj hudebního cítění a rozvoj správných návyků při dýchání a zpěvu.

Jak Ježíšek potkal Santu Clause

Téma:

Adventní a vánoční téma, které propojuje postavy Santy Clause a Ježíška s hudebními aktivitami. Prostřednictvím pohádkového příběhu se zaměří na pochopení vánočních tradic různých etnik.

Popis workshopu:

Vánoce jsou oslavovány po celém světě různými způsoby, ale jedna věc je spojuje, radost a kouzlo tohoto období. Tento workshop nabídne dětem příběh o setkání Santy Clause a Ježíška. Je o tom, jak společně vytvořili kouzlo vánočního období, a jak si navzájem vyměnili dárky jako symbol přátelství.

Pohádkový příběh: 

Bylo před Vánocemi a Santa Claus i Ježíšek měli plné ruce práce. Santa na Severním pólu připravoval dárky pro děti a Ježíšek v Betlémě roznášel radost a lásku. Z toho předvánočního shonu už byli celí uběhaní, v největší shonu když nesli poslední várku dárečků, nekoukali před sebe a bum! Srazili se na úzké cestičce a dárky se jim rozsypaly dokola na všechny strany. 

Cíl workshopu:

 • Naučit se více o různých vánočních tradicích, vnímat rozdíli a postavách.
 • Rozvíjet schopnost naslouchat a rozpoznávat zvuky spojené s Vánocemi.
 • Propojit tradiční zvuky a hudební aktivity pro podporu relaxace a učení.
 • Vytvořit atmosféru klidu a pohody, která je vhodná i pro zvukoplaché děti a jedince se speciálními potřebami.

O kuřátku z hranatého vajíčka

Téma: 

Tento workshop se zaměřuje na jarní témata a je vhodný i pro  Velikonoční čas. 

Popis workshopu:

Prostřednictvím pohádkového příběhu o kuřátku, které se narodilo z hranatého vajíčka. Děti budou prozkoumávat různé aspekty jara, učit se o tradicích a symbolice tohoto období ale i problémům odlišnosti a z toho vznikajících strachů a dalších emocí..

Pohádkový příběh:

Bylo jednou jedno kuřátko, které se narodilo z hranatého vajíčka. Na farmě, kde žilo, byli všichni zvyklí na tradiční oválná vajíčka, takže když viděli to hranaté, byli velmi překvapení. Bylo tak odlišné. Co se jen z něho může vyklubat? …..

Inspirace:

Workshop je inspirován pohádkovou knihou Kuře Cupity a propojen s  jarními motivy a velikonočními tradicemi, které jsou plné symbolů nového života, obnovy a radosti. Pohádka o kuřátku z hranatého vajíčka přináší neobvyklý a zábavný příběh, domýšlivé chování a vychloubání, které napraví až cesta do světa, kterou musí kuře podstoupit.

Cíl workshopu:

 • Prozkoumat jarní témata a Velikonoce prostřednictvím pohádkového příběhu.
 • Uvědomit si odlišnosti a nejrůznější emoce, které z toho mohou vzniknout.
 • Rozvíjet hudební a pěvecké, logopedické a rytmické dovednosti.
 • Podpořit kreativitu, vzájemné porozumění, týmovou spolupráci v různorodé skupině.

Honzík a jeho pirátské dobrodružství

Téma:

Letní téma reflektuje na blížící se prázdniny, dovolené a rodinné cestování za sluncem.

Popis workshopu:

Tento workshop propojuje letní témata s dobrodružstvím na moři prostřednictvím příběhu o Honzíkovi, který se díky kouzelné knížce stal pirátem. Děti budou, pomocí dynamických aktivit, prozkoumávat různé aspekty dalekých zemí a mořského světa, ale dozvědí se něco o naší zemi a o ekologii.

Pohádkový příběh:

Honzík byl docela obyčejný kluk a měl rád pohádkové knížky. Ze všech nejraději měl ty o pirátech. Vždy si představoval, jak se plaví po dalekých mořích a je slavný pirátský kapitán. Jednou se mu do ruky dostala zvláštní knížka. Na poslední stránce bylo napsáno: „Přej si, ale dej pozor na to, co si přeješ.“ ….

Cíl workshopu:

 • Prozkoumat letní témata prostřednictvím pohádkového příběhu.
 • Učit děti o globální ekologii a ochraně mořského prostředí.
 • Rozvíjet hudební a rytmické dovednosti dětí.
 • Podpořit tvořivou představivost, kreativitu, týmovou spolupráci.
 • Seznámit děti s muzikoterapeutickými technikami a nástroji.

Zamávej na Měsíc

Téma:

Emocionální téma propojující muzikoterapeutické zvuky a hudební aktivity s pohádkovým příběhem o cestě hodného a citlivého skřítka.

Popis workshopu:

Připojte se k malému skřítkovi, který se toužil dostat na Měsíc. Na jeho kouzelné cestě se děti naučí rozpoznávat a vyjadřovat emoce pomocí hudby a zvuku. Uvědomí si jak je svět emocí důležitý a jak si emoce navzájem zrcadlíme. Tento workshop spojuje pohádkový příběh s hudebními a muzikoterapeutickými aktivitami, které dětem přibližují svět komunikace beze slov.

Pohádkový příběh: Zamávej na Měsíc

Jednou v noci spadla hvězda na kouzelnou louku a tam co spadla se narodil malý skřítek. Jen se narodil a zdvihl hlavu, uviděl nad sebou veliký kulatý Měsíc. Jen ho uviděl zatoužil se na něj dostat a víte proč? … 

Cíl workshopu:

 • Naučit děti rozpoznávat a vyjadřovat pomocí hudby a zvuku emoce.
 • Podpořit děti v rozvoji empatie a porozumění emocím.
 • Rozvíjet hudební dovednosti a schopnost komunikace beze slov.
 • Posílit sociální dovednosti a týmovou spolupráci.

Inspirace:

Workshop je inspirován muzikoterapeutickými metodami, které dětem pomáhají rozvíjet emocionální inteligenci a schopnosti.

Jak šla kapka na vandr

Cesta vody kolem světa

Popis workshopu:

Připojte se ke zvědavé kapce vody na její dobrodružné cestě kolem světa a objevte, jak koloběh vody přináší život na Zemi. Tento workshop kombinuje pohádkový příběh s edukativními aktivitami a velkým množstvím muzikoterapeutických zvuků a aktivit, které dětem velmi emotivní formou přibližují koloběh vody, její čistotu a zvuky, které ve vodě jsou a které voda vytváří.

Pohádkový příběh: Jak šla kapka na vandr

V malé studánce žila kapka vody. Byla velmi zvědavá a chtěla poznat svět mimo svou studánku. Rozhodla se vydat na dobrodružnou cestu, kde se stala součástí řeky, moře, oblaků a nakonec se vrátila na zem jako déšť. Cestou objevila, jak voda koluje po Zemi a jak je důležitá pro všechny živé bytosti.

Cíl workshopu:

 • Seznámení s koloběhem vody a jejími fázemi.
 • Rozvoj hudebních a pohybových dovedností.
 • Podpora ekologického povědomí o vodních zdrojích.
 • Rozvoj fantazie a obrazotvornosti.
 • Kreativní vyjádření prostřednictvím zvuků a umění.

Anna a kouzelný strom

Téma: 

Připojte se k Anně v jejím dobrodružství v kouzelném světě, kde se naučí o důležitosti hygieny, zdravého životního stylu a péče o své tělo.

Krátký popis: 

Tento workshop spojuje edukativní aktivity s muzikoterapeutickými a pohybovými hrami, které dětem přinášejí cenné návyky v přirozené a zábavné formě.

Pohádkový příběh: Anna a kouzelný strom

V jednom malebném městečku žila malá holčička jménem Anna. Byla moc hodná a všechno jí zajímalo a bylo ji všude plno. Pro všechny své zájmy už neměla čas se večer umýt a vyčistit si zuby a ráno, jen vyskočila z postele hned někam běžela. Ani se nestihla učesat. Jednoho dne když trhala třešně a sládká šťáva se ji mazala kolem pusy a ona si ji utírala hřbetem ruky, si ani nevšimla, že se ji do zacuchaných vlasů zamotala pecka.  Netrvalo dlouho a pecka ….

Cíl workshopu:

 • Zlepšení schopnosti vyjadřovat.
 • Rozvoj empatie a vnímání pocitů těch druhých.
 • Pomocí příběhu a hry porozumění důležitosti hygieny.
 • Podpora kreativity, hudebních a pohybové dovednosti.
 • Rozvíjet sociální dovednosti prostřednictvím týmových aktivit.

Co říkají na workshopy ostatní?

Muzikoterapeutické aktivity mnohdy vedou k prohloubení vztahu žák-učitel
a proto by se dospělí měli workshopu aktivně zúčastnit a užít si ho společně s dětmi.

Délka workshopu

Vzhledem k interaktivitě je délka workshopu do značné míry ovlivněna zájmem dětí a velikostí skupiny. Obecně je délka stanovena na 50 minut. Obvykle se po workshopu chtějí děti s nástroji ještě seznámit a něco si vyzkoušet. Mluvme tedy spíše o 60 minutách. Obecné pravidlo, že děti tak dlouho nevydrží v klidu zde úplně neplatí, protože díky nejrůznějším aktivitám v klidu nejsou.

Délka workshopu 50 – 60 minut.

Forma platby

Ideální platba je v hotovosti bezprostředně po workshopu.

Za předem dohodnutou a zaplacenou částku obdržíte fakturu/daňový doklad od občanského sdružení Tóny radosti, případně pokud bude škola potřebovat do svého účetnictví něco dalšího např. podepsat výdajový doklad, vyplnit formulář pro „šablony“ atd. není v tom nejmenší problém.

Platba na fakturu převodem by měla být dohodnuta předem!

Kdo vás workshopem provede?

„Jmenuji se Zdeněk Hladík. Již více jak 35 let se věnuji hudbě a učení hudby.

Specializuji se na hudební pedagogiku, muzikoterapii a sound healing. Mou vášní je práce s dětmi. Skvěle se vyznám v dětské duši malého muzikanta a různých technikách jak se s radostí a zájmem naučit na jakýkoliv hudební nástroj. Umím vzbudit nadšení a provázet v dlouhodobém flow.

Hudbu jsem neučil pouze v Evropě, ale i v Austrálii a moji žáci rádi říkají, že jsem je přivedl k celoživotní lásce k hudbě. Také jsem studoval klasickou indickou hudbu (carnatic music) přímo v Indii a dodnes spolupracuji s mnoha hudebníky z celého světa.“

-Zdeněk Hladík-

Potřebujete se ještě na něco zeptat?

Máte-li otázky ohledně workshopu, neváhejte mě kontaktovat na info@zdenekhladik.cz. Rád vaše dotazy zodpovím.

GoPay